We are currently closed. But you can pre-order if you wish

76. Chunky Monkey25282930

  • €3,50
   150ml (2,33€/100ml)
  • €6,90
   500ml (1,38€/100 ml)

77. Chocolate Fudge Brownie202729

  • €3,50
   150ml (2,33€/100ml)
  • €6,90
   500ml (1,38€/100 ml)

78. Strawberry Cheesecacke20252829

  • €3,50
   150ml (2,33€/100ml)
  • €6,90
   500ml (1,38€/100 ml)

80. Half Baked20252829

  • €6,90
   500ml (1,38€/100 ml)

81. Cookie Dough20252829

  • €3,50
   150ml (2,33€/100ml)
  • €6,90
   500ml (1,38€/100 ml)

82. Raspberry Cheesecake2529

  • €6,90
   500ml (1,38€/100 ml)

20Glutenhaltiges Getreide25Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse27Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse28Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse29Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)30Schalenfrüchte sowie daraus gewonnene Erzeug­nisse